+45 2026 3810
ms@ms-teknik.dk

Hvorfor bruge damp?

Se nedenfor, hvorfor damp er smart at anvende
ved bekæmpelse af ukrudt

Kontakt os

Hvorfor er damp effektivt?

Damp har igennem de sidste 20 år vist sin effekvitet i forbindelse bekæmpelse af ukrudt.

Damp er et af de mest effektivt medier for transport af energi og bruges i stor udstrækning i Industrien
Damp vil altid søge mod kolde flader, hvor det kondenserer og afgiver sin effekt.

Damp ved ca. 110o—120o C blanchere planterne, således at de visner ned som følge af væske tab.

Selvforstærkende effekt – Når damp kondenserer opstår der et vakuum (1 l vand fylder 1,7 m3 i dampform)
som suger yderligere damp til. Der er ingen andre medier som har denne selvforstærkende effekt.

Når dampen er kondenseret l vand, er vandet stadig 99oC varm og vil løbe ned ad planten og yderligere
blancherer planten helt ned til jordoverfladen.

Langtidsvirkning – Pga. bredbehandling, tager dampen også de ukrudtsfrø, som lige er begyndt at spirer, men
ikke kan ses af sensor udstyr. Ligeledes vil f. eks. Græsfrø som ligger på overfladen blive påvirket og miste
spireevne. Ved behandling med damp, vil ukrudtstrykket blive mindre og mindre hen over sæsonen.
Det er påviseligt at damp har en langtidseffekt.

Man kan ikke dosere for meget damp. Jo mere damp en ukrudtsplante får, jo større effekt har man, uden
vandpjaskeri (varmtvands anlæg) eller nedsvedne planter (gasbrænder).

Man ”vander” ikke jorden og skyller ikke flisegrus væk under brug.

Ingen brandfare – Der kan arbejdes helt tæt op ad bygninger, hække, blomsterbed mm.

Damp kan transporteres i rør og slanger i små dimensioner over lange afstande uden nævneværdigt tab.

Med håndskærm og en ½” dampslange, kan man uden problemer, arbejde op til 60 m væk fra anlægget – stadig
med god effekt.

Med et vandforbrug på bare 75 l/h og et gennemsnitligt olie forbrug på kun 4,5 l/h kan man behandle helt op til
17.000,- m2 på en normal arbejdsdag.

Swipe og se forskellen —>

Swipe og se forskellen —>

Om ukrudtsdamning

Generelt

At bekæmpe ukrudt ved hjælp af damp, har været kendt i mange år. Dels har man dybde dampet jord i bl. a. drivhuse, og dermed ødelagt ukrudtsfrøenes spireevne, dels har man dampet arealer med ukrudt i vækst, ved at dække det med en presenning og lede damp ud under presenningen. Begge metoder er et meget tidskrævende og tungt arbejde, omend de er meget effektive mht. at bekæmpe ukrudtet.

Dampen varmer dels ukrudtsfrøene op, således at de mister spireevnen, dels koger eller blanchere den ukrudt i vækst, hvorved planten visner ned pga. væsketab inden for få dage.

Når man damper ukrudt, er det vigtigt at man udleder dampen under dække, typisk en skærm i metal eller varmebestandig plast, evt. med en fleksibel tætning mod underlaget.

– Planter som ikke kommer under skærmen, bliver ikke påvirket af dampen.
– Man kan således dampe ukrudt helt tæt opad små hække, blomsterbede og lign.
– Behandlingstiden må ikke være under 1 sek.
– Typisk er behandlingstiden 1-2 sek. Afhængig af ukrudtets vækststadie og mængde.

Compact serien

Compact serien gør op med tidligere tiders tunge og omstændelig arbejde.

Den er:
– Let at betjene
– Hurtig til at starte op (2-3 min. til fuldt damptryk)
– Utroligt fleksibel:
– Alt hvad den kræver er blødt vand, fyringsolie og strøm på batteriet
– Den kan transporteres med stort set alt, lige fra små semiprofessionelle plænetraktorer til mindre lastbiler
– Eneste tilslutning under brug, er en ½” varmebestandig gummislange på op til 50 m.
– Den har en bred vifte af behandlingsskærme, lige fra fladebehandlere, kantstens udstyr og håndholdte skærme til spotbehandling.
– Trådløs fjernebetjening til dampventil, med en rækkevidde på op til 200 m.
– Robust
– Alle væskeberørte dele er i rustfast stål
– Brænderen er designet til mobilt brug.
– Mange forbindelser er udført i teflonslanger med rustfast flet, således at vibrationer ikke forplanter sig imellem de enkelte komponenter, med evt. havari til følge.
– Alt ikke rustfast stål er pulverlakeret.

Dampgenerator

Compact dampgeneratoren har ikke en åben flamme og et særdeles lavt brændstofforbrug. Der er således ikke fare for at der bliver sat ild til tørt græs, blade, træer, biler bygninger mm. Desuden holdes brændstof udgifterne og CO2 udledningen på et minimum.

Test

I 2007 og 2008 har de første Compact anlæg kørt i Sverige og Danmark, med rigtigt gode resultater. Selv om der er tale om første generations maskiner, har der været minimale tekniske problemer med udstyret og der er kun lavet kosmetiske ændringer i teknikken på 2. generations maskinerne, inden de blev frigivet til kommercielt brug.

I Sverige bliver Compact anlægget testet hos en stor anlægsgartner, hvor udstyret indgår i den daglige drift.

I Danmark har Compact anlægget kørt en hel del tests, således at udformningen af udbringningsskærmen er optimeret, både mht. ydelse og ensartethed.

ms-teknik